Любопитството е много надежден знак за силна интелигентност, установи ново изследване по въпроса.

Екип от учени е изследвал 129 доброволци, като е тествал нивата на тяхното любопитство и едновременно с това им е давал тестове за интелигентност. Според специалистите любопитството е аспект на личността, който се включва в по-общата личностна характеристика “отвореност към опита”. Хората, които са отворени към опита, са по-заинтересовани в неща, които са сложни, нови и нестандартни. Така например, онези от участниците, които са намерили модерното визуално изкуство и абстрактната поезия като интересни, са се представили по-добре и на тестовете за интелигентност.

“Хората, които притежават висока флуидна интелигентност са оценили модерната поезия и произведения на абстрактното визуално изкуство като много интересни. Наличието на връзката между двете отделни области, вербалната област на поезията и визуалната област на изобразителното изкуство демонстрира, че тя е много стабилна в психологическо отношение”, коментират от екипа, провел изследването.

Т.н. флуидна интелигентност се отнася до скоростта, с която ефективно функционира мозъка. Донякъде може да бъде оприличена на грубата потенциална мощ на двигател или пък на скоростта, с която даден компютър може да извърши определена задача.

Източник: Psy Blog