Нов микрочип с дизайн на лабиринт обещава голям успех в засичането на редки и агресивни ракови клетки в кръвта. Така той ще може да помогне на лекарите да предвидят растежа на туморите и да планират индивидуални терапии за различните пациенти.

Като се контролира потока на кръвта през микро-лабиринта чипът успява да отдели по-големите видове клетки, включително раковите и раковите стволови клетки, които са известни като особено злокачествени и устойчиви на медикаменти. Подобен вид клетки могат да бъдат една на милиард в потока на нормалните бели кръвни клетки. Новият метод е по-ефективен и бърз от съвременните техники за идентифициране на цели от подобен вид терапии.

Science Alert