По-дългите периоди на изключително кърмене могат да доведат до намаляване на случаите на поведенчески разстройства у децата. Това показва ново изследване, съсредоточено върху това как храненето на детето през първите години на живота му влияе на поведението му в бъдеще.

Каква е връзката между кърменето и този тип разстройства

Поведенческите разтройства, които обикновено се развиват в детството и преминават в тийнейджърска възраст, са свързани с антиобществено, потенциално насилствено и криминално поведение, отразяват се дългосрочно лошо на психическото здраве и водят до ниска успеваемост.

В хода на изследването било установено, че децата, които са изключително кърмени в продължение на препоръчителните първи шест месеца, имали два пъти по-малки шансове да страдат от поведенчески разтройства на възраст между 7 и 11 години, в сравнение с тези, които са кърмени по-малко от месец.

Как учените достигат до този извод

Данните са получени след изследването на 1500 деца от Южна Африка.

Специалистите подчертават, че развиващите се в детството разтройства от подобен род могат да доведат до агресивни и деструктивни форми на поведение, които пречат на ученето и взаимоотношенията с връстниците, което, от своя страна, води до ниска самооценка и бъдещи поведенчески проблеми.

Източник: Новите родители