1. наморник

2. скулптора

3. обикновено

4. предразсъдък

5. пъдпъдък

6. пропусквателен пункт

7. теоретичен

8. материален

9. одеало

10. безмислен

11. безскруполен

12. полилей

13. опастност

14. разтеж

15. цъвтеж

 Ще намерите отговорите на следващата страница: