Звучи почти невероятно, че за 45 минути човек може значително да подобри паметта си, а още по-невероятно е, че за целта не си изисква никакво усилие – достатъчна е една обикновена кратка дрямка, доказва изследване. То доказва, че хората помнят пет пъти по-добре, след като подремнат за по-малко от час.

Новата информация обикновено бързо се изличава от паметта, тъй като непрекъснато забравяме. Но участниците в изследването, които са подремнали между 45 и 60 минути, са забравили много по-малко в сравнение с тези, които са останали будни.

„Контролната група, която гледа DVD-та, докато другата група спи, се справи значително по-зле при припомнянето на двойки думи – обяснява ръководителят на изследването, професор Алекс Меклингер. – Дори кратък сън с продължителност между 45 и 60 минути предизвиква петорно подобрение при припомнянето на информация.“