Пиенето на кафе намалява риска от развиване на депресивно разстройство, установи ново изследване по проблемите на депресията. Колкото повече кофеин са приемали жените, които са участвали в изследването, толкова по-нисък е бил риска от развитието на разстройството. Така например, консумирането на две до три чаши кафе на ден е било свързано с 15% намаления на риска от депресия.

Други изследвания, които преди това са били проведени при мъже, също са показали, че приемането на кофеин е свързано с по-ниски нива на депресията. В случа изследването върhу жените е било проведено върху 50 739 медицински сестри в САЩ.Те са били проследени в продължение на 10 години, като нито една от тях не е била с депресия по време на началото на изследването. През годините учените са проследявали техния прием на кофеинови напитки, които освен кафе са включвали и меки кофеинови напитки и чай.

“В този специален случай, където се очакваше стандартното статистическо разпределение на депресирани срещу недепресивани възрастни жени, към края на десетгодишния период се оказа, че рискът е спадал постепеnно, като нивата му са били в пряка зависимост от приеманите дози кофеиново кафе”, обясняват авторите на изследването.

Въпреки резултатите, поради самото естество на изследването то все още “... не може да докаже с необходимата научна тежест хипотезата, че кафето намалява риска от депресия, но успява да демонстрира силно вероятната възможност това да е един от ефектите на кофеина при жените, които са го приемали. Защитният ефект, който е регистриран и то в такива широки мащаби, определено заслужава внимание и по-нататъшни изследвания”.

 Psy Blog