Хистерия идва от лат. hystericus, производна от гръцката husterikos или huster – матка. В древността смятали, че състоянието на невроза се дължи на смущения в матката на майката, която има свойството да атакува мозъка.

Според Фройдовия труд "Изследвания на хистерията" това е състояние на ритуално манипулиране на околните с цел избягване отговорност за неуспех. Когато успехът се превърне във фикс-идея, индивидите започват да изпадат в амок - крещят и обвиняват другите за своите грешки и никога не изслушват аргументите им. Като елемент на властта, хистерията изгражда шаманизма. Той бил доведен до съвършенство от инките. Държавата на инките загинала, защото оцелявали само онези, които успявали да влязат в кръга на Великия Инка.