Добре известно е, че гарваните създават и използват инструменти, но не е добре разбрано откъде знаят какво и как трябва да направят. Ново изследване направи важна стъпка в посока на разбирането за природата на интелигентността при гарваните и изобщо, след като доказа, че тези умни птици могат да запаметят формите на инструментите и да ги извикват от паметта си. Те са изучили ситуацията с гарваните от Нова Каледония, които са известни с това, че умеят да създават закривени и бодливи инструменти с цел да измъкват храна, която се намира на недостъпни места. Оказва се, че различните популации от гарвани разработват свои собствени модификации на инструментите, които се запазват и усъвършенстват с напредването на поколенията.

“Нашите резултати дават първото доказателство, че същества, различни от човека, могат да изработват инструменти, които съвпадат по размери и форма със запаметени в предишен период “шаблони””, обясняват учените от екипа, провел изследването.

Science Alert