Теоретичните физици издигнаха нова хипотеза, която цели да свърже света на видимата физика със скритите сили във Вселената: ами ако съществуват портали, които да свързват стандартния модел на квантовата физика с областта на тъмната материя и тъмната енергия?

Идеята зад хипотезата е, че ние се борим да разберем феномени като тъмната енергия и тъмната материя не защото те не съществуват, а защото не сме изследвали евентуално съществуващ портал, през който стандартните частици и тъмните частици взаимодействат. А това може да бъде тествано експериментално, смятат учените.

Идеята за портали във Вселената може да звучи доста фантастично, но тук става въпрос за портали на квантово ниво с миниатюрни мащаби и нищо по-сериозно, през което да прокарате космически кораб, например.

Стандартният модел на квантовата физика не може да обясни всичко, което наблюдаваме да се случва във Вселената.  Например, не може да обясни гравитацията или скоростта на разширяване на Вселената.

Основната идея зад хипотезата е нов механизъм, при който съществуат нов тип тежък кварк, който да пренася “тъмен” заряд, което означава, че те ще могат да се свързват с “тъмни” фотони.

Източник: Science Alert