Генетиците са намерили ясно доказателство, че изборите, които правят хората могат да имат дълбоки ефекти върху еволюцията на цели популации, а оттук – и на вида homo sapiens като цяло.

Така например трендът към ранно съзряване в по-малки тела е вероятно резултат от намалената ранна смъртност в резултат на подобрена хигиена, обществено здраве и медицински грижи.

Също така, оказва се, че гените за руса коса  и сини очи са били в процес на селекция за периода от последните 2000 години, макар тя да е била сексуална, а не класически естествена. Във Великобритания, например, се оказало, че мъжете наистина предпочитат блондинки, поне през последните 2000 години. 

Източник: Science Alert