Изкуственото причиняване на активност в определени региони на мозъка, което ги синхронизира, може да доведе до усилване на умствените способности. Това може да помогне при завършването на задачи или при поправянето на грешки, откриха учени в ново изследване.

Техниката може евентуално да бъде изследвана като сигурен и прост начин да се подобри работата на мозъка. Едновременно с това може да се използва за лечение на страдащи от различни психиатрични и неврологични заболявания, при които този тип осцилации обикновено е нарушен.

За целите на изследването е била използвана нова техника, наречена HD-TACS, при която са били прилагани слаби електрически импулси към мозъка с помощта на електроди. Процесът е бил контролиран впоследствие с електроенцефалограма (ЕЕГ).