Напоследък няма недостиг от упореби за новия материал-чудо, графена, който е 200 пъти по-силен от най-здравата стомана и провежда електричество по-добре от медта.

Според учени от Манчестър графенът може да се използва и за пречистването на ядрените отпадъци в енергийната индустрия.

Ключът за това се намира във възможността продукцията на тежка вода да се направи 100 пъти по-ефективна като се използват специални графенови мембрани, способни по-ефективно да отделят субатомните частици.

Въпреки че разходите ще бъдат високи ползите от това ще бъдат многократно по-сериозни.

“Тритият, освободен от адрените реакции в реакторите както и при природни бедствия е наистина глобален проблем,” обяснява сър Андре Гейм, професор по физика на твърдото тяло, който през 2010 година получи Нобеловата награда  по физика за неговите изследвания върху графена.

“Ние вярваме, че тази технология може икономично да трансформира екологичния отпечатък от бъдещите ядрени електроцентрали,” добавя той. 

Източник: Science Alert