Чудили ли сте се някога защо пуканките пукат?

Тайната е в зърното. Много други зърнени храни - като пшеницата или ориза - не пукат, защото външната им обвивка е пореста. Зърната на пукливата царевица съдържат около 13,5% вода. Когато се нагрят, водата се превръща в пара.

Обвивката е непропусклива, така че парата създава налягане отвътре. Когато температурата се повиши до 180 °C, а налягането е близо 1000 кРа (килопаскала), обвивката избухва.

Ако си пуканките не се пукат, вероятно защото един от тези фактори е изключен. Ако вътрешността съдържа повече от 13,5% вода, тя ще излезе в гъста куполна форма, и няма да е толкова пухкава и хрупкава. От друга страна, ако няма достатъчно вода, няма да се създаде достатъчно пара. Ако зърното е напукано или повредено по някакъв начин, парата ще се намери изход и пуканката няма да изпука.