Какво ще кажете, ако с движението на тялото си може да накарате тялото на човека до вас също да се движи, пита A Plus?

А ако успеете да преместите ръката му само и единствено с помощта на вашия мозък? Звучи невъзможно? Помислете пак.

Невробиологът Грег Гейдж ни доказва обратното. Той е разработил съвсем прост невроложки комплект, който може да свърже двама души. След това уредът прави така, че мозъкът на единия може да контролира движенията на другия.

По време на своята презентация, Грег използва двама доброволци от публиката, които направо нямат представа какво ги очаква. Най-напред ученият поставя няколко електрода на ръката на Сам; те събират информация от част от онези 80 милиарда неврона в мозъка на младата жена, които се изпращат към ръката ѝ, когато нейният мозък дава сигнал за движение.

А когато свързващите електроди се поставят на ръката на Мигел, наистина се случва нещо немислимо.

Стимулирайки нерв в ръката на Сам, който е достатъчно близо до кожата, уредът може да копира сигналите от нейния мозък до ръката да прехвърля информацията към Мигел. Резултатът? Мозъкът на Сам може да контролира както движенията на нейната ръка, така и тези на ръката на Мигел.