Учените са открили математическо обяснение защо хората се държат по-агресивно от болшинството животни по отношение на себеподобните си. Причина за това според тях е еволюцията, а не цивилизацията, пише в статия, публикувана в списание „Нейчър” .

Учените отдавна са забелязали, че хората са по-агресивни към себеподобните си от другите бозайници. За причините в средите на антрополозите се спори вече почти три века. Има две големи течения в теориите, обясняващи този факт.

Според привържениците на френския просветител Жан-Жак Русо до появата на цивилизацията, човекът не се е отличавал по отношение на агресивността си от животните и е живеел в хармония с природата и околните. Причините за конфликтите и насилието те виждат в цивилизацията и личната собственост.

Техните противници – които изхождат от идеите на Томас Хобс, считат, че човек в естественото си състояние живее според нормата всеки срещу всеки и това е по еволюционни причини. Появата на цивилизация и държави е намалила броя на конфликтите и насилието.

Маркос Мендес и негови колеги от университета в Мадрид са измислили математически способ за проверка на тези теории, използвайки подхода на еволюционната биология и основните положения в учението на Дарвин. Според тях ако теорията на Хобс е вярна, то естествената склонност на човека към насилие трябва да е била валидна и за общите ни предци с шимпанзето – човекоподобните примати и в по-малка степен за други бозайници.

Ако тази закономерност не съществува в реалността, но тогава прави са Русо и поддръжниците му. Ръководейки се от тази закономерност учените са анализирали данните за смъртността при 137 семейства бозайници, изучавайки повече от 4 млн. случая на смърт при различни животни и хора от праисторическите времена, пише БГНЕС. Те са изчислили каква е била смъртността в резултат на вътревидова агресия и са я сравнили при различните видове.