30 на сто от случаите на детска астма се дължат на мръсния въздух, сочат данни от европейски проучвания. Според учените над 190 000 деца може да не развият тежкото дихателно заболяване, ако държавите обединят усилията си по въпросите на екологията и чистотата на въздуха.

Само във Великобритания всяка година се регистрират около 45 000 случаи на детска астма.
Световната здравна организация недооценява вредата от някои  вещества, които замърсяват въздуха и околната среда и оказват пагубно влияние на детското здраве, твърдят изследователи. Много от тези замърсители причиняват възпаления в дробовете и водят до астма. За да се промени това, трябват сериозни мерки – ограничаване използването на колите, отказ от използване на въглища за отопление ... Мерки, които на този етап, няма как да се въведат.

„Екологията и мерките за изчистване на въздуха трябва да са приоритет на правителствата“, твърдят учени, цитирани от  Daily Mail.

Източник: Новите родители