При онези хора, които печелят повече пари, е по-малко вероятно да споделят спечеленото с други хора, отколкото при онези, които печелят по-малко пари. Това е заключението на екип от изследователи от университета Куийн Мери в Лондон. Учените са провели социален експеримент, при който участниците са били набрани с цел да играят игри за реални пари. Те са били разделени на две групи – с нисък социален статус и с висок социален статус, което е определило колко пари са им били дадени в началото на игрите. Те са означили богатството им, в качеството на участници. Игрите са включвали неща като решения за това колко пари да се запазят и колко пари да се дарят.

Понякога разпределеното богатство е било дадено на случаен принцип, понякога е било дадено според заслуги в играта. Резултатите са показали, че онези от участниците, на които е бил отреден висок социален статус и са имали повече “богатство”, са дарявали по-малко от участниците с нисък социален статус и по-малко богатство. Интересно е, и че “богатите” са дарявали дори по-малко тогава, когато са получили богатството си на случаен принцип, а не по заслуги.

Science Alert