Резултатите показали, че различни фактори са допринесли за развитието на аутизъм при децата, включително:

  • По-висока възраст на майката
  • Депресия
  • Бедност

Всеки от течи фактори е бил взет предвид при анализа, но антидепресантите пак излезли като рисков фактор.

Тъй като около 7 % от бременните майки взимат антидепресанти, изследването може да има много важни последици в борбата с аутизма.

Източник: Psy Blog