Когато членуваме числителните имена, изписани с цифра, си има правила.

Пише се:

1-ви

2-ри

3-ти

4-ти

5-и

6-и

7-и

8-и

9-и

10-и

Обърнете внимание на изписването след 5!

Правилно: 5-и

Неправилно: 5-ти

Възможно е членуване и с точка.

1. клас

2. номер

3. път

и т.н.

Когато обаче се отбелязват дати и празници и названието на месеца е написано с дума, пред нея се пише само арабската цифра, която означава деня от месеца:

Честит 1 март!

Честит 8 март!

Честит 24 май!