1. В кое изречение подчертаната дума е употребена с пряко значение?

а) Това прозорче откриваше пътя към една будна кръчма.

б) Дядо Йоцо беше прост, но събуден старец.

в) Саждите се стелеха по стрехите, по улиците и по дихателните органи

на жадните янки.

г) Черен гарван прелетя над тях и заграка – лош знак!

2. Кое от изброените наименования е написано правилно?

а) Българска Академия на науките

б) велико народно събрание

в) Българско Национално Радио

г) Българска народна банка

3. В коя от подчертаните думи е допусната грешка?

Досега недооценен остава факта /, че рекламираният /препарат възстановява /в/

естествения /г/ воден баланс на кожата.

4. В кой ред всички думи са написани правилно?

а) свещта, нощта, пустошта

б) успяли, увехнали, огрени

в) обичай, традиций, сценарий

г) взаимствам, впредвид, всъщност

5. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?

а) Картината внушава усещане за безсилие, безпомощност и безжизненост.

б) Смъртта и скръбта са се слели в един безмерно очайващ хоризонт на живеенето.

в) От синвол на срама бесилото се превръща в знак на подвига и води до идеята за

безсмъртието.

г) Това първо либе безпорно е смъртта, усмихнатата героична смърт.

6. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?

а) Не е трудно в днешно време да срещнем хора, не чувствителни към актуални

проблеми на обществото.

б) Обществото не хае за замърсяването на околната среда.

в) Не разбирайки основанията за подобно поведение, жената трудно приемаше

отношението на мъжа срещу себе си.

г) Срещата с този човек остави незаличима следа в сазнанието на младия човек.

7. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

а) Едни хора имат чувство за хумор, а други - око за смешното.

б) Неспокойна, раздразнителна младата жена провокираше околните със своето

поведение.

в) Той ще отговори едва когато получи предложението.

г) Дали ще пристигне навреме писмото, тя не беше сигурна.

8. В кой от редовете всички думи са написани правилно?

А) въстание, възпирам, възсядам

Б) подтискам, подтичвам, подтиквам

В) наистина, героизъм, нейн

Г) известност, опастност, честност

9. При коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

В древността (А) богинята на правосъдието (Б) и справедливостта (В) Темида не била

изобразявана с превързка (Г) на очите и с везни в ръцете.

10. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?

А) Задължително е изискването да се владее български и английски език.

Б) Още от малък свикна да си служи и с лявата, и с дясната ръка.

В) Харесвам жълтия, оранжевия и червения цветове.

Г) Той не искаше да навреди на него си.

 Ще намерите отговорите на следващата страница: