Списъкът със сигурност е много по-дълъг, но тук сме се спрели на най-честите грешки, които допускат хората. Някои не си дават сметка за това, други не се интересуват. Първото е поправимо, второто е тъжно.

Вярваме, че нашите читатели са от първия тип.

Ако се сещате за още грешки, които сте срещали често и които ви дразнят, моля, обогатете списъка.

1. Нейн вместо неин

2. Порастна вместо порасна (напомняме, че става дума за два различни глагола – единият е от свършен вид – расна; а другият е от несвършен вид – раста)

3. Традиций вместо традиции (в мн.ч. няма дума, която да завършва на й)

4. Мекошав вместо мекушав

5. Двойнствен вместо двойствен

6. Оспивам се вместо успивам се

7. Ожиля вместо ужиля

8. Отвърждавам вместо утвърждавам

9. Безмислен вместо безсмислен

10. Опастност вместо опасност

И един бонус: подтискам вместо потискам.