Фундаменталното описание на Вселената не отчита съществуването на минало, настояще или бъдеще.

Според специалната теория на относителността понятия като минало, настояще и бъдеще не съществуват. Рамките на времето са относителни - аз си имам една, вие си имате друга, жителите на планета X си имат трета. Нашите обаче са сходни, защото се движим (нали не забравихте, че Земята се върти?) с еднаква скорост. Ако тя бе различна обаче, един от нас щеше да остарява по-бързо от другия. По подобен начин - ако аз се намирам по-близо до голям гравитационен източник, какъвто е планетата ни, ще остарявам по-бавно от онези от вас, които са по-далеч. GPS сателитите например хем се движат бързо, хем са на значително разстояние от Земята. Техният вътрешен часовник показва по-различно време, отколкото тези тук. В такъв случай се прилага изключително голяма компютърна мощ, за да могат вашите сателитно-навигационни устройства да “заобикалят” специалната теория на относителността.

Събитията в настоящето могат да променят случилото се в миналото.

Както сигурно знаете, светлината е необикновено нещо. Тя може да се проявява хем като поток от частици, хем като вълна. Факт, доказан в двойно-процепния експеримент на Йънг. С това обаче странностите в света на квантовата физика не се изчерпват.  Според експеримент, предложен за първи път през 1978 г. от физика Джон Уилър и изпълнен от изследователи чак през 2007 г., ако наблюдаваме една частица сега, ще променим онова, което се е случило на друга в миналото. Но как? Експериментът на Йънг показва, че ако наблюдаваме през кой от двата процепа преминава светлината, ще я накараме да се държи като частица. В случай че предпочетем да видим къде точно попада на екрана зад процепа, тя се превръща във вълна. Но ако изчакаме да мине през процепа и след това проследим пътя й, ще променим случилото се и ще се окаже, че тя всъщност е минала през един от двата процепа. С други думи, настоящето влияе на миналото. Разбира се, всичко това се случва в лабораторни условия и за частици от секундата, но според Уилър, ако наблюдаваме светлината, идваща от далечна звезда и изкривена от гравитационен източник, ефектът ще е подобен. Т.е. ще променим онова, което се е случило милиони години назад във времето.

Частица тук може да повлияе на друга, намираща се на отсрещния край на Вселената, моментално.

Когато електрон се срещне със своята античастица - позитрон, двете се самоунищожават. Два фотона се отделят от „експлозията”. Субатомните частици (като фотоните) притежават характеристиката „завъртане”. Не е ясно дали те наистина се въртят, но поведението им е такова, че сякаш го правят. Когато два фотона бъдат създадени едновременно, въртенето им не може да съвпада. Един ще се движи по часовниковата стрелка, друг - обратно на нея. Невъзможно е да разберем предварително кой каква посока ще предприеме. Нещо повече, преди да започнем да наблюдаваме фотоните, и двата се въртят и в двете посоки. Спокойно - става още по-странно. Когато започнем да наблюдаваме един от фотоните, той незабавно ще започне да се върти или по часовниковата стрелка, или обратно на нея. Без значение коя посока избере, неговият „близнак” ще се спре на другата, дори и да се намира на отсрещния край на Вселената. Направени са опити, за да илюстрират това твърдение, макар че частиците са били в единия и в другия край на лаборатория.

Почти цялата Вселена липсва.

Както вече стана ясно, в Космоса съществуват над 100 милиарда галактики. Всяка от тях е пълна с между 10 милиона и 1 трилион звезди. Нашето Слънце например - едно малко и крехко тяло, тежи над един милиард милиард милиард тона (1,9 х 10 на 30 степен кг). А съществуват далеч по-големи звездни обекти. С други думи, във Вселената има ужасно много видима материя. Но тя представлява едва 4 % от цялата маса.

Съществува едно нещо, наречено „тъмна материя”. Тя е недостъпна за наблюдение със съвременни методи, но знаем, че съществува, тъй като оказва силно гравитационно въздействие върху видимата. Масата на тъмната материя е огромна - тя е приблизително 6 пъти повече от видимата. Но дори и с нея нещата не се изчерпват. Съществува още едно нещо, наречено тъмна енергия, което представлява 74% от масата на Вселената. Никой не знае със сигурност какво е тъмна енергия и тъмна материя.

Автор: Владимир Тодоров