Повече от 6909 езика се говорят по света. Това твърдят учените от Американския летен институт по лингвистика с традиции в изследването на писменото и говоримо слово от 1934 г. Някои други изследователи предполагат, че езиците на Земята са почти 10 хиляди.

При толкова много азбуки, думи и писмени знаци усилието да бъде измислен цял нов език се струва на мнозина странен начин човек да прекара времето си. Обаче винаги има защо.

Хората измислят езици по научни, културни и художествени причини. С тях те изпробват теории за това как работи човешкият мозък, помагат на други хора да общуват, опитват да подобрят съществуващите начини на изразяване или да докажат някаква теза.

Тук ви представяме 10 от най-необичайните езици, измислени в различни епохи от човешката история.

1. Клингонският – може би най-известният в света език на художествени герои. Говори го фантастичната раса извънземни от популярния американски сериал „Стар Трек” – първите извънземни, с които в сюжета на филма земляните осъществяват контакт. Днес доста добре успяват да го говорят някои от най-големите фенове на филмовата поредица. Наблюдателите смятат, че лингвистът Марк Оукранд, измислил клингонския, умишлено е добавил сложни правила и звуци, рядко срещани в по-разпространените човешки езици. Една възможна трудност за всеки, който иска да общува на клингонски, е, че понеже е реч на извънземните, в него липсват много обичайни за хората на Земята изрази. На клингонски има няколко различни думи за „бия се”, но няма „здравей”. Най-близкият еквивалент на „здравей” е „какво искаш?”. Славата му е толкова голяма, че миналата година в Холандия бе представена опера на клингонски език.

2. Есперанто – най-успешният международен спомагателен език до днес. Над 2 млн. души по света го говорят. Създаден е през 19. век от полския лекар Людвиг Заменхоф, чиято идея била да намали международните спорове, като създаде общ език, лесен за научаване и политически неутрален. Есперанто става популярен през Първата световна война, но тоталитарните режими в нацистка Германия и СССР преди Втората световна го клеймят като шпионски и конспиративен. През 50-те години е реабилитиран. Днес го говорят в 115 държави, главно в Европа, Източна Азия и Южна Америка. Въпреки че не е официален език в нито една страна, есперанто е признат от ЮНЕСКО още през 1954 г.

Gallery
За да добиете по-добра представа за вида на думите в необичайните езици, по-долу ви представяме кратък речник.

Български/ солресол/  куеня/  токи пона/  лингуа игнота/ лаадан

земя / додоре/ kemen/ ma/ -/ doni

жена/ домифадо/ nis/ meli/ vanix/ with

мъж/ домифадоˉ/ ner/ mije/ jur/ withid

Бог/домисол/ Eru/ -/ Aigonz/ няма дума, но има buda за Буда и noline за ангел

език/ солресол/ lambe/ toki/ lingua/ dan

благодаря/ солси/ hantalle/ pona/ - /áala

обект/-/ -ma/ ijo/ -/dale

 

Български/ новговор/ енохов/ е-прайм/ есперанто/ клингонски 

земя/ earth/ nanta/ earth/ tero/ tera’/

жена/ woman/ aishh/ woman/ virino/ be’nal (съпруга)

мъж/ man/ ollor/ man/ viro/ loD

Бог/ -/ Oiad/ God/ Dio/ Qun, joH'a'

език/ language/-/ language/ lingvo/ Hol (tlhIngan Hol – клингонски език)

благодаря/ -/ -/ thank you/ dankon/ -

обект/ -/ -/ object/ objekto/ -

Снимка: Shutterstock