Според Сепков тайната се крие в плодове с подходящия размер. Те „образуват резонантни празнини, които съсредоточават електромагнитните полета до екстремни региони на субдължините на вълните“. Плазмата от своя страна пък се формира заради „електромагнитните горещи точки“. Те възникват, тъй като резонациите в двете половини на гроздето си взаимодействат.

Един-единствен сферичен обект ще се нагорещи, но са нужни две горещи точки в контакт, за да предизвикат искри, които лишават атомите от своите електрони и образуват плазма. Когато горещите точки във всяка една от половините на гроздето са достатъчно близко и достатъчно горещи, искрите йонизират натриевите и калиевите йони в плода и формират плазма. Водата е особено важна за целия процес, а тя съставлява голяма част от гроздето.

Източник: IFLScience