Изминали са 352 години, откакто датски физик Кристиан Хюйгенс, изобретателят на часовника с махало, забелязал, че независимо как започват, след 30 минути махалата на часовници, поставени на една греда, се движат в противоположни посоки.

Това наблюдение е направено през далечната 1665 година, когато Хюйгенс, болен в леглото си, нямал нищо друго за правене освен да следи часовниците си. Оттогава математици и физици се опитват да обяснят мистериозния феномен, но, уви, безуспешно.

Днес двама португалски учени твърдят, че са разгадали енигмата. Използвайки сложен математически модел, интерпретиращ резултатите от физичните им експерименти, те разкриват, че звуковите импулси пренасят енергия.

Два часовника си взаимодействат. Единият изпраща “енергиен порив” в едната посока, а другият в противоположната посока. Само когато двата часовника са в противоположни фази, смущението от “енергичния порив” на единия часовник не оказва ефект върху другия. Това кара махалата да се движат в различни посоки.

Португалските учени не ни представят само с отговор на тази стара загадка, а и с поредния пример, че и малките, слаби взаимодействия може да повлияят на много големи системи.