Някои видове познания ни позволяват да гледаме на вселената по нови начин, карат ни да чувстваме, че всичко е възможно. Други пък просто ни вбесяват. Това познание е от втория тип.

В този кратък QI клип Фил Джупитус се опитва да осмисли факта, че Слънцето на хоризонта всъщност не е там.

Докато звездата ни доближава хоризонта, светлината от нея се огъва от пластовете с различна плътност в атмосферата. Те извиват светлината нагоре. По този начин тази светеща топка, която виждате, всъщност не  е там. Тя вече е под хоризонта, където не можете да я видите.

Какво излиза? Нещо, което сте виждали почти всеки един ден в живота си всъщност се оказва, че не се е случило? Споделяте ли гнева на Джупитус?