Умирате и се озовавате в преддверието. Пред вас има две врати. Едната води към Рая, а другата – към Ада. Пред всяка една има по един пазител. Единият винаги казва истината, докато другият – винаги лъже. Не знаете кой е честният и кой е лъжецът.

Имате възможност да зададете един-единствен въпрос на пазителите, за да разберете с абсолютна сигурност коя е правилната врата. Какъв ще бъде той?

Ще откриете отговора на следващата страница.

Източник: curiosity.com