Трябва да запалите първото въже – едновременно и от двете страни. Така ще разберете колко са 30 минути. Същевременно палите и второто въже от единия край. Когато първото изгори (минали са 30 минути), запалете второто от другия край, за да получите останалите 15 минути.