Подсказка 1: Както вече казахме, и двете въжета изгарят от единия до другия край за повече от 45 минути. Затова, ако искаме да измерим 45 минути, трябва да ускорим процеса. Как?

Подсказка 2: Например като запалим и двата края на дадено въже едновременно. Това ще удвои скоростта на горене и съответно – едно въже ще изгори за 30 минути.

Отговор.