Учени се опитват да разберат дали една странна нова частица, наречена „призрачна“, е била открита от Големия адронен ускорител на Европейския център за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Швейцария.

Екипът твърди, че с помощта на Компактния мюонен соленоид (CMS) - един от големите детектори на елементарни частици – е попаднал на сигнал, който би могъл да представлява частица с маса, която е два пъти по-голяма от тази на въглеродния атом. Находката не пасва на нито една от известните теории във физиката. Ако се окаже, че тази частица наистина съществува, това би предизвикало сериозен смут сред учените.

„Теоретиците са развълнувани, а експериментаторите – скептични“, коментира Александър Никитенко, теоретик от екипа на CMS, който е работил по проекта. – Като физик би трябвало да съм доста критичен, но като автор на анализа съм зареден и с известен оптимизъм.“

Според откритието на физиците в инструмента CMS вероятно са се натрупали мюони – т.е. тежки електрони. Това би съответствало на частица с маса 28 GeV (гигаелектронволта), което е около четвърт от масата на Хигс бозона (125 GeV).

На учените ще им трябва около 1 година, за да потвърдят съществуването на тази „призрачна“ частица. Но дори и тя да се окаже факт, тя няма да промени физиката из основи. Едно е сигурно обаче, странна е – „образувала се е маса там, където не би трябвало подобно нещо да се случи“, пише Science Alert.

Това не е първата подобна новина през 2018 г. През юли астрономи обявиха, че една изпълнена с енергична активност галактика, която се намира на 4 млрд. светлинни години, изхвърля неутрино. През септември пък учени заявиха, че са разбили стандартния модел* с откриването на космическо неутрино със супер висока енергия, използвайки Antarctic Impulsive Transient Antenna (ANITA). През същия месец учени от ЦЕРН също намекнаха за откриването на частица, която не пасва на стандартния модел.

Времето ще покаже дали физиците наистина са открили тази "призрачна частица".

Откритието е публикувано в arXiv.

* теоретична конструкция във физиката на елементарните частици, описваща електромагнитното, слабото и силното взаимодействие на всички елементарни частици. Стандартният модел не включва гравитацията.