На рисунката по-горе са представени две дами, които седят една срещу друга. На пода се намира малко момче, което си играе.

Разгледайте я добре и отговорете на следния въпрос:

Коя е истинската майка на детето?

Верният отговор е само един, но дори и да отговорите погрешно, пак ще научите нещо интересно за своята личност.

Да видим...

Верният отговор ви очаква на следващата страница.