През 2012 г. археолози се натъкнаха на погребална яма в некропола на Даир ал-Барша от епоихата на Средното египетско царство. Въпреки че по-голямата част от съдържанието ѝ е било плячкосано или унищожено от гъби, те попадат на ковчег, изписан с текст от The Book of Two Ways („Книгата на двата пътя“) – мистериозен илюстриран „туристически наръчник“ към подземния свят.

Според ново изследване, публикувано в The Journal of Egyptian Archaeology и изучило по-подробно текста, най-вероятно става дума за най-ранното копие на въпросната книга. То е датирано отпреди най-малко 4000 години. Изследователите могат да кажат това със сигурност, тъй като гробницата съдържа писания, които споменават Джехутинакхт I – древен ном, живял през XXI-XX век преди Христа. Въпреки че преди се предполагаше, че ковчегът съдържа неговото тяло, сегашното изследване подчертава, че най-вероятно става дума за трупа на неизвестна жена от висшето общество, наречена Анкх.

По всички личи, че през годините гробницата многократно е била плячкосвана от хора, които са разпилели по-голямата част от съдържанието ѝ и са откраднали по-ценните неща. Археолозите обаче успяват да възстановят два дървени панела, изписани с йероглифи, и установяват, че това са пасажи от „Книгата на двата пътя.“

Няколко от версиите на книгата са откривани и преди, но тази конкретна версия най-вероятно е най-ранната до момента. „Книгата на двата пътя“ е написана за по-висшестоящите жители на Средното египетско царство и техните подчинени. Копия от архаичния текст са откривани по стените на гробници, на папируси, маски за мумии и в други ковчези.

В книгата се описват два конкретни пътя, по които мъртвия може да достигне до подземния свят. Тя обяснява как да се предпазим от свръхестествените същества, които дебнат навсякъде, и да влезем в царството на Озирис - богът на мъртвите - безпрепятствено.

Книгата е част от по-голям масив от текстове, известен като The Coffin Texts. Той включва 1185 магии, заклинания и религиозни писания, посветени на задгробния свят. The Coffin Texts са част от „Книгата на мъртвите“ - религиозно-магически сборник, обясняващ вярванията на древните египтяни, създавана и редактирана в течение на векове. В него има молитви, песнопения и заклинания, свързани с погребалните обичаи. 

Източник: IFLScience