А какво да кажем на тези, които са ги видели с очите си?

Отговорът на тази загадка ни води в лабораторията на Вик Тенди.  

През 80-те години на XX век бритаският инженер Вик Тенди работел в медицинска лаборатория, където станал свидетел на страховити явления.

Хората от персонала, включително и Тенди, се оплаквали от необясним страх, потиснатост и чувството, че някой ги наблюдава. И най-зловещото: тъмни фигури заставали в периферното им зрение, а когато се обърнели да ги видят, изчезвали.

След едно особено странно преживяване, когато край бюрото му седяла странна сива форма, Вик Тенди решил да разбере какво става. Като човек на науката не помислил да вика екзорсист.

Най-напред установил, че призрачните явявания се случват най-вече в една секция на лаботаторията. Забелязал, че ако сложи там метален лист, закрепен в менгеме, той започва да вибрира от само себе си. Полтъргайст? Не, инфразвук.

Един „тих” вентилатор в стената изпращал нискочестотни вибрации, които отскачали от стените на лабораторията и формирали силна вълна с честота 18,9 Hz – върха на спектъра, паникьосващ хората.

Тази нискочестотна вълна била достатъчно силна, за да резонира с човешката очна ябълка. Окото вибрира и възприема статичните предмети в периферията на зрението - рамката на очилата, крайче от косата или прашинка - като големи движещи се форми.

Махнали вентилатора и призраците изчезнали.

За да провери теорията си, Тенди изследвал избата на близък манастир, за която се носели страховити истории. Според местните жители пристъпилият прага й се вледенява, вижда сиви призраци и бързо си тръгва, гонен от гадене и световъртеж.

Инженерът открил, че формата на избата я превръща в перфектна резонаторна кутия за шума от близките фабрики - създадените вибрации били точно 18,9 Hz.

Трябва да знаем, че инфразвукът не действа еднакво на всички.

И все пак: ако се будите посред нощ, усещате странно присъствие на тавана или в мазето, ако някой от семейството ви види призрак...  викнете техник - може да е повреден вентилатор.