Видео: Призраци или не?

25 октомври 2017 г., 20:22
559

jgolby / Shutterstock

Модерните хора не вярват в призраци, нали? Това са древни суеверия, плод на невежеството на предците ни. Или не съвсем? Вижте тази любопитна компилация от записи, за които се твърди, че са уловили присъствието на призраци. Проверете интуицията си или чувството си за хумор ето тук

Ключови думи:
Коментари