Всеки от крайните резултати съдържа по три числа.

Първото е резултат от умножението на двете числа преди знака за равенство.

Например 8 х 2 = 16.

Второто е сборът им (8 + 2 = 10), третото – разликата (8 – 2 = 6).

Така получаваме 8 + 6 = 16106

Може да проверите, че всички примери следват същото простичко правило.