Този проблем има две възможни решения.

Решение #1:

Добавете решението от първото уравнение към второто:

1 + 4 = 5
5 + 2 + 5 = 12
12 + 3 + 6 = 21

Ето какво получаваме: 21 + 8 + 11 = 40.

Ако следвате този метод, отговорът ви трябва да е 40.

Решение #2:

Сега се опитайте да умножите числата, както е показано по-долу:

1 + (4 × 1) = 5
2 + (5 × 2) = 12
3 + (6 × 3) = 21

Ето какво получаваме: 8 + (8 × 11) = 96.

Отговорът е 96.

Без значение дали сте получили 40 или 96, вие успяхте да разгадаете правилно този математически проблем. Браво!