Хората продължават да са по-интелигентни от машините. И тази загадка го доказва.

Никой компютър не може да я разгадае, твърдят от BrightSide.

А вие?

Идеята е следната:

В едно семейство има 3 сестри. Познайте на колко години са, ако...

  • Ако умножите годините им, ще получите 36.
  • Ако съберете годините им, ще получите 13.
  • Най-голямата сестра е блондинка.

Ще намерите отговора на следващата страница.