Блатните хора са естествено консервирани човешки трупове, открити в блатата Сфангум в Северна Европа. Телата са на около 2000 години!

Интересното в случая е, че вместо да ги разлага, блатото е запазило кожата и вътрешните органи сравнително непокътнати.

Доброто им състояние се дължи на киселините, отделяни от мъховете, които често покриват водната повърхност.

Хилядите намерени тела могат да бъдат датирани към Желязната епоха и по много от тях са открити признаци за насилствена смърт – някои са били удошени, а други – посечени с удар във врата.

Широко разпространеното мнение на археолозите е, че те са принасяни в жертви на свирепи богове по време на езически ритуали. Съществуват обаче и хипотези, че става дума за осъдени престъпници или нежелани чужденци.

Въпреки това няма убедителни доказателства за това защо хилядите тела са изхвърлени. Те са открити спорадично из цяла Германия, Ирландия, Великобритания, Холандия и Дания.