Преш Толуокър от Mind Your Decisions ни предизвиква да срежем фигурата на две части, използвайки цялата площ, така че като ги съединим, да се образува правоъгълник.

Вижте решението, дадено във видеото по-долу.

Впрочем, много потребители, изгледали клипчето, посочват, че решението, дадено от неговия автор, не е нито единственото, нито най-простото. Затова на следващата страница ви предлагаме и няколко алтернативни решения.