Затворени сте в стая с две врати. Едната води към сигурна смърт, другата - към свободата. Не знаете обаче коя закъде е. Два робота пазят вратите. Те ще ви позволят да изберете една от тях и вие ще сте длъжен да минете през нея. Може да зададете на единия робот един въпрос. Важна подробност е, че единият робот винаги казва истината, а другият винаги лъже – и вие не знаете кой кой е.

Какъв въпрос ще зададете, за да излезете на свобода?

Отговор: