Логическа задача: Семейни връзки

16 януари 2017 г., 04:00
1603

Monkey Business Images / Shutterstock

Семейно събиране. На една маса седят дядо, баба, двама бащи, две майки, четири деца, три внука, един брат, две сестри, двама сина, две дъщери, един свекър, една свекърва и една снаха.

Колко най-малко души има на масата?

Ще намерите отговора на следващата страница.

На масата седят най-малко седем души. Ако приемем, че това са A, B, C, D, E, F и G, ето какви са семейните връзки помежду им:

A - дядо на E, F и G. Баща на C. Свекър на D.

B - баба на E, F и G. Майка на C. Свекърва на D.

C - баща на E, F и G. Дете на A и B. Син на A и B.

D - майка на E, F и G. Снаха на A и B.

E - дете на C и D. Син на C и D. Внук на A и B. Брат на F и G.

F - дете на C и D. Дъщеря на C и D. Внучка на A и B. Сестра на E и G.

G - дете на C и D. Дъщеря на C и D. Внучка на A и B. Сестра на E и F.

Ключови думи:
Коментари