Семейно събиране. На една маса седят дядо, баба, двама бащи, две майки, четири деца, три внука, един брат, две сестри, двама сина, две дъщери, един свекър, една свекърва и една снаха.

Колко най-малко души има на масата?

Ще намерите отговора на следващата страница.