Домашната котка, позната като мау, е била почитана като символ на величественост, изящност, целомъдрие и уравновесеност. Освен това често били мумиицирани като хората.

Египетската мау произхожда от обитаващите Египет улични породи, които са запазили естествения за дивите представители на семейство Котки петнист външен вид. Тези котки са отглеждани и почитани в Египет още преди 4000 г. и техни изображения се срещат в древни папируси. Египетската мау е била обожествявана, като се е смятало, че тя е превъплъщение на богинята Бастет (богиня на радостта, празниците, танците, музиката, плодородието, покровителка на бременните жени, както и въплъщение на животворната и лекуваща сила на слънцето). Тя предпазвала от страшни бедствия, закриляла народа и спомагала за узряването на реколтата. Тези котки са били отглеждани в храмовете, посветени на Бастет, както и в домовете на египетската аристокрация (тоест само за избрани), където са били възприемани като пълноправни членове на семейството.

Котките мау са били на такава голяма почит, че убийството им, дори по невнимание/неволно, се наказвало със смъртно наказание.