Въпреки че могат да усещат звуци, змиите нямат външни уши и не чуват музиката на змиеукротителите. Как тогава векове наред са се издигали от кошниците, полюлявайки се в ритъма на мелодията?

Много просто. Хитрите заклинатели винаги използват специална флейта, наречена "пунги", направена от тръстика и кратуна, която разклащат ритмично пред змията, докато свирят.

Движението кара животното да се чувства застрашено. Затова то се издига заплашително срещу "нападателя" си и танцува в синхрон с флейтата, пресрещайки движенията й.