Съществува специален дял от науката, наречем дерматоглифика, който се занимава с изучаването на папиларните изображения върху човешките длани. Кожата на тези места има сложен релеф, образуван от кожните гребенчета, които формират характерни рисунъци, уникални за всеки човек и непроменени през целия му живот.

Основно внимание в дерматоглификата се отделя върху рисунъците, разположени на върха на пръстите на ръцете, тъй като се смята, че те имат пряка връзка с нашия характер и поведение.

Съществуват три вида кожни рисунъци: примка, дъга и спирала. Това са трите основни вида кожни рисунъци, които лежат в основата на науката дерматоглифика.

Примка

Примките се срещат най-често при европейците. Те съответстват на една спокойна и балансирана личност. Хората с подобни пръсти обикновено са състрадателни и се стараят да помагат на другите. Бързо се сприятеляват. Въпреки че са отговорни и прилежни, те рядко поемат инициативи.

Основният източник на информация и чувства за подобни хора е взаимодействието с другите.

Те са емоционално предсказуеми и откровени. Обикновено имат добро здраве, въпреки че като малки може доста да са боледували.

Като цяло характерът на човек с рисунък тип примка е сангвиник. Отличава се с повишена реактивност. Жив и с голяма възбуда, откликващ на всичко, което привлича вниманието му. Жива мимика и изразителни движения. По лицето може да се отгатне настроението му и отношението му към определен човек или предмет. Бързо съсредоточава вниманието си. Понижена сензитивност (висок праг на усещане) и повишена активност. Много енергичен и работоспособен. Активността и реактивността са уравновесени. Лесно се поддава на дисциплина, добре сдържа проявата на чувствата си и неволевите си реакции. Бързи движения, бърз темп на речта, готовност за включване в нова работа, бързо съсредоточаване на вниманието, находчивост. Висока пластичност. Чувствата, настроението, интересите и стремежите са много променливи. Лесно установява контакти с нови хора, лесно свиква с нови изисквания и с нова обстановка. Може да обича няколко мъже [жени] едновременно. Бързо се превключва от една работа на друга, усвоява и преустройва навиците си. Уравновесен.

Този тип хора мразят тежката работа и не проявяват интерес към нея. Ако имате примки на всички свои пръсти, то това означава, че притежавате богато въображение и сте истински мечтатели.