Автоматично асоциираме музиката с чувства – но също и цветовете, както показа едно ново изследване.

По всичко личи, че музиката е най-тясно свързана с емоциите: не напразно веселите и оптимистични мелодии веднага повдигат настроението ни, а строгите и тържествени звуци на органа по-скоро ни потапят в меланхолия. Но възприемането на музиката, чувствата, които предизвиква у нас, и асоциираните с нея цветове представляват вълнуваща област за науката: според едно ново изследване на университета Бъркли нашият мозък е програмиран да установява връзки между възприятията за музика, цветове и чувства.

Игра на сетивата

Така например в споменатото изследване Моцартовият концерт № 1 в сол мажор бил асоцииран от изследователите с искрящи и жизнерадостни тонове като жълто и оранжево, а по-скоро тъжният Реквием в ре минор - с мрачно сиво-синкаво. Резултатите от изследването съвсем ясно показвали връзката между цвят, емоция и музика. С помощта на специална палитра било доказано недвусмислено, че хората са склонни да свързват бързите мелодии в мажорни тоналности със светли и слънчеви багри, а бавната и сериозна музика – с по-тъмни и сиви цветове.

Ползата

Резултатите от изследването биха могли да окажат влияние върху креативните терапии или маркетинговите стратегии и да бъдат използвани например за производство на подходящи музикални визуализатори. Те предлагат и интересен поглед към синестезията, която представлява смесено усещане за различните сетивни възприятия като слух, зрение и обоняние. При синестезията звук-цвят например чрез слушането на звуци се отключва цветово възприятие. Изследователите също така са направили извода, че музиката е способна на преодолява културни бариери. По тази причина хората от САЩ и Мексико свързали едни и същи класически творби, изпълнени на орган, с едни и същи цветове.

Адаптация: Цветелина Велчева