Изследовател от Австрийската академия на науките е открил уникален фрагмент от 1750-годишен превод на Новия завет във Ватиканската библиотека, предаде ДПА.

Двете страници са намерени скрити в друг ръкопис, вече преписван два пъти. Те представляват почти пълната 12-та глава от Евангелието на Матей, съобщи в четвъртък медиевистът Григорий Кесел.

Това е единственият известен остатък и четвърти засега ръкопис, който свидетелства за старосирийска езикова версия и предлага уникален достъп до най-ранните преводи на евангелски текстове, смятат експертите.

Сирийският език е мъртъв книжовен език - арамейски диалект, възникнал през I в. от н.е. от местен арамейски говор. Той е бил важен за християнските литературни и религиозни текстове.

Според академията при датирането на сирийския превод е установено, че той е написан поне един век преди най-старите запазени гръцки ръкописи.

Главата е преведена през II или III в. и наред с други неща се занимава с поведението в събота. Един от новооткритите пасажи гласи: „В онези дни Исус се разхождаше из царевичните ниви в събота. Учениците Му бяха гладни, затова откъснаха царевични кочани и ядоха от тях. Фарисеите видяха това и му казаха: „Виж, учениците ти правят нещо, което е забранено в събота“.

Преди около 1300 години писар в Палестина изтрива оригиналната евангелска книга, изписана със сирийски текст, установиха от академията. През Средновековието в пустинята пергаментът е бил оскъден, затова листовете често са били използвани повторно.

Доскоро бяха известни само три ръкописа, съдържащи старосирийски превод на Евангелията. Току-що намереният фрагмент от ръкопис може да се разглежда като четвърти текстови паметник, казаха от Австрийската академия на науките.