Скарабей

Скарабеят е смятан за свещен от древните египтяни. Свързван е с бога на слънцето Ра и често са е изобразяван да търкаля топка тор, символизираща цикъла на живота и смъртта.

Този символ също така показва промяна. За тези от вас, които са твърде привързани към обичаи и неща, които не могат да бъдат променени, има послание, идващо от душата ви, че трябва да приемете големи промени в себе си и в заобикалящата ви среда, защото това е необходимо за вашето развитие, щастие и успех.

Фараон

Символът на фараона е олицетворение на божествеността и затова говори за голяма мъдрост и непоколебимост. Възможно е в миналото да сте имали съмнения в себе си и чувство на отхвърляне, а посланието за вас е следното: вярвайте в себе си и се опитайте да действате решително и по-твърдо, за да получите това, което искате, и да определите бъдещето си.

Вълк

Вълкът се свързва с бог Анубис, бог на мъртвите и погребенията, който често бил изобразяван като вълк или човек с вълча глава.

Вълкът се свързва със сила и защита. Той олицетворява миналото и бъдещето, а посланието за вас е следното: спрете да живеете със спомени и съжаления и се научете да гледате напред. Оценявайте настоящите си сили и способности, защото това са ресурсите, които ще ви позволят да продължите напред към по-добро бъдеще.

Свещен ибис

Свещеният ибис е символ на мъдрост, чистота и защита за древните египтяни. Този символ също така говори за защита и интелигентност.

Посланието към вас е следното: използвайте интелигентността си, за да разпознавате кой около вас е фалшив и кой е истински, и се предпазвайте от измами и манипулации. Използвайте мъдростта и интелигентността си, за да има повече справедливост в света и да помагате на близките си.

Кобра

Кобрата се свързва и с кралската власт и фараоните често я носели като огърлица, за да покажат властта си.

Кобрата е гордо и игриво животно. Посланието, идващо от душата ви, е да се опитате да си възвърнете контрола над живота, да бъдете по-изтънчени в избора си, но и да се освободите от тревогите. Оставете нещата да се развиват по своя път и бъдете готови да пожънете плодовете на ситуацията.

Окото на Хор

Окото на Хор е символ на защита и добронамереност за древните египтяни.

То символизира сила, здраве и просперитет във всички области. Посланието от душата ви е, че е време да пожънете плодовете на живота си, както в семейството, така и на работното място. Време е да отстоявате мнението си, но внимавайте да не оказвате прекалено голям натиск върху близките си.

Източник: cluber.com.ua