Древните египтяни вярвали, че за да станат безсмъртни след смъртта, духът трябва първо да премине през подземния свят - царство на обширни пещери, езера от огън и магически входове. Не е нужно да казваме, че човек трябвало да дойде подготвен. Но как?

Таджал Гала описва египетската "Книга за мъртвите" - персонализиран магически свитък, написан от живите, за да допринесе за лекото им преминаване към задгробния живот след смъртта.

Урок от Теджал Гала, анимация от Силвия Приетов.

Налични са субтитри на български.