Внимателно разгледайте тази рисунка и отговорете на следните 9 въпроса:

1. Колко туристи има в лагера?

2. Кога са пристигнали тук? Днес или преди няколко дни?

3. С какво са пристигнали?

4. Далече ли е най-близкото селище?

5. Откъде духа вятърът – от север или юг?

6. Кое време на деня е?

7. Къде е отишъл Шура?

8. Кой е бил дежурен вчера? Назовете го по име.

9. Коя дата и кой месец е днес?

Отговорите ще намерите на следващата страница.