Попаднали сте в средата на замръзнало езеро. Ледът е съвършено гладък.

Как ще се махнете от леда?

Ще намерите отговора на следващата страница.